wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

 • SOFTLINE PIOTR MIŚ
  NIP: 6191976369
 • E-mail:biuro@softline24.pl
 • Telefon780 092 929
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Regulamin

Regulamin sklepu Softline24.pl
 
Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy SOFTLINE24, działający pod adresem www.softline24.pl, prowadzony jest przez firmę SOFTLINE Piotr Miś, z siedzibą w Ostrówiec 18A, 63-600 Kępno, NIP 6191976369, REGON 362781617, rachunek bankowy nr 20 1090 1144 0000 0001 3144 8338.
 2. Sklep internetowy, o którym mowa zwany dalej będzie Sklepem, bądź zamiennie Sprzedającym.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny internetowej www.softline24.pl jak również za pośrednictwem portali aukcyjnych, np. www.allegro.pl. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż paneli ściennych - elementów wyposażenia wnętrz oraz innych artykułów meblowych, typu szafki, łóżka, etc.
 4. Niniejszym regulamin stosuje się odpowiednio do umów zawieranych za pośrednictwem aukcyjnych portali internetowych, typu allegro.pl. Niniejszy regulamin w odniesieniu do tych portali zastosowanie ma w zakresie w jakim nie narusza on postanowień regulaminu tych portali. Stosowanie określenia, w dalszej części regulaminu, Sklep ma zastosowanie tak do domeny internetowej Sklepu jak także do właściwych aukcyjnych portali internetowych.
 5. Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Większość produktów jest objęta gwarancją producenta na terenie Polski. W zakresie uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie należy skontaktować się w formie elektronicznej ze Sklepem.
 6. Do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), doręczany Kupującemu wraz z towarem bądź po otrzymaniu przez niego towaru. Doręczenie faktury nastąpi w formie tradycyjnej papierowej bądź elektronicznej, wedle decyzji Sklepu, chyba, że Kupujący wskaże w trakcie zamówienia formę doręczenie faktury.
 7. Podane ceny o ile nie zostało wskazane inaczej są podawane w PLN i cenami brutto, tj. zawierają należny podatek od towarów i usług (VAT).
 
Składanie zamówień i płatności
 1. Zamówienia można składać poprzez:
 1. koszyk znajdujący się na stronach Sklepu,
 2. e-mail, wysyłając zamówienie na adres: biuro@softline24.pl
 3. telefonicznie, na numer telefonu 780 092 929, 881 205 073
 1. Zamówienia w formie elektronicznej (pkt. 1a i 1b) mogą być składane przez całą dobę. Zamówienie telefoniczne mogą być składane w godzinach 8-16 w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy są rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 2. W wypadku zamówień telefonicznych wymagane jest potwierdzenie zamówienia przez Kupującego w formie sms lub e-mail. Potwierdzenie wymaga podania danych wskazanych w pkt. 16.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu  jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, poprzez wybór odpowiednich parametrów zamówienia, w szczególności określenie formy płatności oraz sposobu dostawy towaru i przesłanie do Sklepu, a następnie poprzez kliknięcie przycisku Zatwierdź bądź Kupuję (w zależności od dostępności). W wypadku zamówień:
 • e-mail - wymagane jest wskazanie odpowiednich danych w e-mailu zawierającym zamówienie
 • telefonicznych - wymagane jest wskazanie odpowiednich danych w e-mailu lub sms-ie potwierdzającym zamówienie.
 1. Złożone zamówienie stanowi o istotnych postanowieniach zawieranej umowy.  W zależności od wybranej formy płatności stanowi podstawę dla Kupującego do uiszczenia całkowitej zapłaty za zamówiony towar lub uiszczenia jej przy odbiorze towaru po wybraniu właściwej opcji. Zastrzega się, że Sklep może w pewnych wypadkach zażądać wpłaty zaliczki, o czym informacja znajdzie się w opisie towaru.
 2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się z momentem zatwierdzenia zamówienia przez administratora Sklepu, jednak zawsze nie wcześniej niż z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia, które to potwierdzenie zawierało będzie istotne postanowienia zamówienia i jest podstawą do zapłaty, o czym mowa w pkt. 5.
 3. Dla zamówień telefonicznych stosuje się odpowiednio pkt. 6, z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęcie realizacji zamówienia nigdy nie rozpoczyna się przed otrzymaniem przez Sklep maila lub sms-a potwierdzającego złożenie zamówienia – odpowiednio pkt. 3 i 4.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia:
 1. w razie niewypełnienia lub niepoprawnego wypełnienia formularza zamówienia, bądź nie podania wymaganych danych,
 2. jeżeli zamówienie wzbudza wątpliwości pod względem wiarygodności zawartych w nim danych,
 3. jeżeli zaistniały inne obiektywne przyczyny, dla których realizacja zamówienia nie jest możliwa (tymczasowy brak materiału produkcyjnego), w takim wypadku Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną,
 1. Do czasu potwierdzenia rozpoczęcia realizacji zamówienia Zamawiający może odstąpić od umowy.
 2. W wypadkach opisanych w pkt. 8 i 9 wszelka uregulowana na rzecz Sklepu należność podlega w całości zwrotowi. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep. Cena ta wiąże zarówno Kupującego jak i Sprzedającego.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie zamówienia (w koszyku), po dokonaniu przez Kupującego wyboru produktu, formy dostawy oraz formy płatności.
 4. W zależności od rodzaju towaru możliwe są następujące formy płatności:
 1. za pośrednictwem serwisu PayU,
 2. przelew bankowy,
 3. gotówka  – przy odbiorze przez Kupującego,
 4. za pobraniem u kuriera.
 1. Jeżeli kupujący dokonuje przelewu z konta osoby innej niż Kupujący zobowiązany jest w tytule przelewu podać imię i nazwisko kupującego i nr zamówienia o ile został nadany. Odpowiednią informację należy przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu na adres e-mail Sklepu.
 2. Na żądanie Klienta wystawiana jest faktura VAT.
 3. Sklep zastrzega sobie, że z uwagi na ręczne wykonywanie produktu, jego rzeczywiste parametry mogą nieznacznie odbiegać od podanych w Sklepie. Dopuszczalne odstępstwa określa się na +/- 5% i spowodowane są one specyfiką produktu. Nadto zaznacza się, że różnice w odcieniu wybarwienia tkaniny, eko-skóry, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty
graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych.
 4. Dane osobowe, które należy podać przy składaniu zamówienia, są następujące:
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • ulica (o ile występuje),
 • nr budynku,
 • nr lokalu (o ile występuje),
 • kod pocztowy wraz z pocztą,
 • miejscowość,
 • poczta,
 • telefon zamawiającego,
 • telefon dla kuriera (o ile jest inny niż Kupującego),
 • dane dostawy (o ile są inne niż Kupującego),
 • adres e-mail.
 1. Podanie przez Kupujących wymienionych w ustępie poprzednim danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 
Koszt i czas dostawy
 1. Zasadą jest, iż Sklep dostarcza zamówione towary za pośrednictwem podmiotu trzeciego. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru pod adresem Ostrówiec 18A, 63-600 Kępno od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16. W takim przypadku prosimy o uprzednie uzgodnienie ze Sklepem terminu jego odbioru.
 2. Cena produktu nie obejmuje kosztów dostawy. Możliwe jest również, w zależności od konkretnego produktu, iż cena transportu pokrywana będzie przez Sklep.
 3. Koszt transportu doliczany wskazany jest w zakładce Transport lub wyraźnie wskazany w opisie produktu i uwzględniany odpowiednio w osobnej pozycji na dokumencie sprzedaży.  Koszt dostawy dotyczy przesyłek krajowych i nie obejmuje usługi wniesienia i montażu towaru.
 4. Na życzenie kupującego możliwa jest dostawa towaru poza terytorium RP, przy czym koszty transportu kalkulowane są indywidualnie przy jednoczesnym uzgodnieniu z Kupującym. Wysyłka towaru poza terytorium RP odbywa się wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w kwocie określonej przez Sklep bądź zapłaty całości ceny – szczegółowe warunki takiej transakcji zostaną wskazane przez Sklep.
 5. Orientacyjny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, Sklep skontaktuje się z Kupującym, aby poinformować o terminie realizacji zamówienia. W przypadku braku chęci dalszej realizacji zamówienia, Kupujący zobowiązany jest przesłać stosowną informację do Sklepu, co najmniej w formie e-mail.
 6. W wypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 5 zwrot ewentualnej zapłaty dokonanej na rzecz Sklepu nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania informacji o której mowa w pkt. 5.
 7. Przed wysyłką towaru Sklep podejmie próbę kontaktu z Kupującym celem ustalenia szczegółowego terminu realizacji zlecenia.
 8. Sklep zastrzega, że w wypadku transakcji w których określono, iż przesyłka jest „bezpłatna“ bądź wynosi zero złotych, koszty tej przesyłki obciążają Sklep a co za tym idzie w opisanych wypadkach kwota ta nie podlega zwrotowi na rzecz Konsumenta.
 
Dostawa towaru
 1. Informujemy, iż zgodnie z art. 545 Kodeksu cywilnego Kupujący powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju. W razie jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny celem wyjaśnienia sprawy.
 2. Ponadto Informujemy, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.), do zwrócenia się do dostarczyciela o sporządzenie protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, zalecamy przesłanie kopii tego dokumentu na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Przy odbiorze towaru - w obecności kuriera, prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki, w szczególności o sprawdzenie czy towar zgodny jest ze złożonym zamówieniem, a w razie jakichkolwiek niezgodności, jak również w przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgnieciona lub rozdarta paczka), celem wyjaśnienia sprawy, należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze Sklepem. Stosowną informację należy przesłać również drogą elektroniczną (e-mail).
 4. W przypadku uszkodzeń towaru w transporcie szczegóły tych uszkodzeń należy opisać w protokole sporządzonym z kurierem. Sklep zleci niezwłocznie odbiór uszkodzonego towaru od Kupującego i wdroży dalszą procedurę mająca na celu wyjaśnienie sprawy.
 5. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie prosimy o prawidłowe zabezpieczenie towaru, aby uchronić go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem.
 
Reklamacje gwarancyjne
        W przypadku reklamacji gwarancyjnej towaru, Kupujący proszony jest o przesłanie zgłoszenia reklamacji wraz z dowodem sprzedaży na adres siedziby                   sprzedawcy Ostrówiec 18A, 63-600 Kępno. W zgłoszeniu reklamacji gwarancyjnej towaru prosimy podać imię i nazwisko lub nazwę Kupującego oraz opisać           przedmiot reklamacji, a także załączyć dokumentację fotograficzną. Sklep niezwłocznie przekaże powyższe zgłoszenie do gwaranta uruchamiając procedurę           mającą na celu wyjaśnienie sprawy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji prosimy o prawidłowe zabezpieczenie towaru, aby uchronić go przed                           ewentualnym uszkodzeniem czy zniszczeniem, do momentu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
        Ponadto Sklep informował będzie na bieżąco o przebiegu procedury reklamacyjnej.

 
Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Odstąpienie o którym mowa w pkt. 2 następuje poprzez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres biuro@softline24.pl) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj.
 3. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres wskazany na wstępie regulaminu.
 4. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Koszty zwrot towaru, w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, ponosi:
 1. jeżeli wysyłka odbywała się na koszt Sklepu – Kupujący
 2. jeżeli wysyłka odbywała się na koszt Kupującego – Sklep (opłata zostanie doliczona do zwracanej kwoty), z zastrzeżeniem zapisów pkt. 5.
 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zwrotowi podlega towar pełnowartościowy i nie noszący znamion używania. Z uwagi na specyfikę towaru produkt podlega zwrotowi wyłącznie w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu bez wyraźnych uszkodzeń (rozdarć, pęknięć, wgnieceń, rys itp.), kompletny oraz posiadający parametry techniczne właściwe dla danego towaru.
 4. Zwrotowi nie podlega nigdy, nie zależnie od podmiotu będącego jego nabywcą, towar będący uszkodzonym z winy Kupującego.
 5. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał  w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Sklep oświadcza, że większość sprzedawanych przez niego produktów wykonywana jest na indywidualne zamówienie, a ich produkcja rozpoczyna się po złożeniu zamówienia. Produkty wskazane w sklepie internetowym Sklepu lub wystawione na aukcjach typu allegro, są przykładowymi produktami, a rozpoczęcie prac dotyczących ich  wykonania odbywa się w momencie potwierdzenia zamówienia. W związku z tym zamówione produkty mogą, jako świadczenia o charakterze indywidualnym, nie podlegać zwrotowi. W wypadku gdy produkt nie ma charakteru indywidualnego, tzn. został już wyprodukowany i znajduje się na stanie magazynowym Sklepu, stosowna informacja znajduje się w opisie produktu. W celu pozyskania dodatkowych informacji czy dany produkt ma charakter indywidualnego i tym samym czy będzie podlegał zwrotowi zgodnie z powołaną wyżej ustawą, przed złożeniem zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem.
 2. Wskazane w powyższych punktach prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Wszelkiego rodzaju korespondencję, przesyłki prosimy kierować pod adres: Ostrówiec 18A, 63-600 Kępno. Nie przyjmujemy przesyłek nadesłanych do nas za pobraniem, dlatego prosimy o wcześniejsze uzgodnienie nadania przesyłek.
 
Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową
 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sklepu o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Brak informacji w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji.
 3. Klient w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, zobowiązany jest do przesłania zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodności towaru z umową.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby na znaczne niedogodności, Sklep na żądanie Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 
Reklamacje przedsiębiorców
W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tą umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi określona jest na podstawie przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy (art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego).
 
Zapisy wspólne dotyczące odstąpienia od umowy i reklamacji (niezależnie od jej podstawy prawnej)
 1. W przypadku składania reklamacji Kupujący zobowiązany wskazać jej podstawę prawną (reklamacja gwarancyjna, przepisy kodeksu cywilnego). W razi braku takiej informacji uważa się, że złożona reklamacja ma charakter gwarancyjnej.
 2. Sprzedawca uprzejmie prosi Kupującego, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, bądź chociaż ich kopii, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.
 3. Zapis pkt. 2 stosuje się odpowiednio także dla reklamacji, bowiem może to przyspieszyć procedurę reklamacyjną.
 4. Zakreśla się, że pomimo braku prawnego obowiązku załączenia dokumentu zakupu Kupujący zobowiązany jest w sposób nie budzący wątpliwości wykazać faktyczne dokonanie zakupu w Sklepie.
 5. Większość z otrzymanych przez Kupujących towarów objęta jest gwarancją producenta bądź dystrybutora. O ile w opisie towaru nie zastrzeżono inaczej sprzedawany towar objęty jest taką gwarancją. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny. Gwarancja, o której mowa w ustępie poprzednim, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawcy na podstawie rękojmi.
 
Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom, chyba, że co innego wynika z oświadczeń złożonych przez Kupującego. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji zamówień, chyba że co innego wynika ze złożonych przez Kupującego względem Sprzedającego oświadczeń. Szczegółowy zakres gromadzenia danych został opisany w następujących punktach.
 3. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez Sklep oraz podmiot będący jego właścicielem na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 4. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez operatora płatności on-line na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.), o ile płatność jest realizowana za pośrednictwem takiego operatora..
 5. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do wysłania towaru oraz informowania kupującego o statusie doręczenia paczki przez firmę kurierską na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 6. Kupujący, z chwilą złożenia zamówienia, może wyrazić zgodę na przekazanie jego adresu e-mail do firm współpracujących ze Sklepem oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez te podmioty w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 7. Kupujący, w sytuacji opisanej w pkt. 6 wyraża zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r.  (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, przez SOFTLINE Piotr Miś oraz podmioty powiązane bądź też z którymi SOFTLINE Piotr Miś zawarł stosowną umowę , na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.).
 8. Zaznacza się, że nie ma możliwości nie wyrażenia zgody na umieszczenie danych osobowych we właściwych bazach danych, o których mowa w pkt. 2, 3 i 4 na czas realizacji zlecenia – dane te są wymagane celem realizacji tego zamówienia. W razie zaznaczenia nie wyrażenie zgody na umieszczenie danych zgodnie z punktami powyżej dane osobowe zostaną usunięte z tych baz danych po zakończeniu realizacji zlecenia. Nadto zakreśla się, że w wypadku żądania wystawienia faktury VAT w zakresie dotyczącym rozliczeń z właściwymi organami państwowymi (np. Urząd Skarbowy) dane te będą przechowywane w formie papierowej na przedmiotowej fakturze przez okres wymagany przepisami prawa.
 9. Administratorem danych osobowych Kupującego:
 • dla zamówień, newslettera, informacji lub ofert marketingowych jest - Sklep bądź podmioty powiązanych lub mające stosowną umowę ze Sklepem,
 • dla płatności elektronicznych jest – właściwy operator płatności on-line
 • dla przesyłek jest – właściwa firma kurierska.
    Sklep może pośredniczyć w kontakcie Kupującego z właściwym administratorem danych.
 1. W myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002r.  (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych.
 
Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Usługi świadczone przez nas drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:
 1. udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej www.softline24.pl, bądź odpowiednich portali aukcyjnych
 2. udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej www.softline24.pl formularza zamówienia,
 3. wysyłanie, w przypadku wyrażenia na to przez użytkownika sieci Internet dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, na jego adres poczty elektronicznej, newsletter'a. 
 1. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez nas usług, o których mowa w ust. 2 pkt a i b niniejszego paragrafu, poprzez opuszczenie strony internetowej  www.softline24.pl. W przypadku usługi, o której mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, w celu natychmiastowego zakończenia jej świadczenia, wystarczające jest poinformowanie nas o rezygnacji z newsletter'a drogą mailową na adres poczty elektronicznej Sklepu.
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 adres siedziby Sklepu).
 3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
Postanowienia końcowe
 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy oraz zdjęcia towarów umieszczonych w Sklepie były zgodne z rzeczywistością, a oferta aktualizowana była na bieżąco.
 2. Wszystkie informacje, materiały wizualne, znaki towarowe są chronione prawami autorskimi. Są one wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celu promocji i sprzedaży  właściwych produktów.
 3. W wypadku gdy mowa jest o umieszczeniu jakichkolwiek danych w formularzu zamówienia lub zamówieniu:
 • dla zamówień składanych w formie e-mail, informacje te bądź dane należy umieścić w wiadomości e-mail,
 • zamówień składanych w formie telefonicznej, informacje te bądź dane należy umieścić w wiadomości potwierdzającej zamówienie.
 1. Niezbędnymi wymaganiami technicznymi do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu są:
 • komputer z dostępem do sieci Internet,
 • aplikacja do przeglądania witryn WWW (przeglądarka www),
 • włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
 • czynna skrzynka poczty elektronicznej
 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy. 
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Kupujący może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy (Sprzedawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 3. O ile mowa w regulaminie jest o formach kontaktu do kontaktu:
 • e-mail stosuje się adres: biuro@softline24.pl
 • telefonicznego stosuje się nr telefonów: 780 092 929, 881 205 073
 • tradycyjnego, bądź papierowego stosuje się adres: Ostrówiec 18A, 63-600 Kępno
 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, w tym zawarte na stronie Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje określone w niniejszym punkcie stanowią własność Sklepu (Sprzedającego) bądź odpowiednio innych podmiotów, i zabrania się ich powielania a także wykorzystywania w celach innych niż zawarcie umowy ze Sprzedającym.
 2. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie pod adresem www.softline24.pl oraz na portalach aukcyjnych, w zakresie w jakim nie jest on sprzeczny z regulaminami tych portali – pierwszeństwo stosowania w zakresie ewentualnych niezgodności mają regulaminy takich portali.
 
 
 
 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl